Erklæring om databeskyttelse Lisa18

DruckversionPDF version

(31.10.2018)

Databeskyttelse er af stor betydning for Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg (herefter ”Interdate S.A.“). Derfor sker behandling af vores kunders data udelukkende i henhold til de gældende retlige bestemmelser om databeskyttelse (generel forordning om databeskyttelse).

Vi indsamler og behandler personoplysninger, når du har stillet disse oplysninger til vores rådighed i forbindelse med registreringen på vores hjemmeside til brug for Lisa18-tjenester (herefter ”Lisa18”), og som vi har ret til at behandle ud fra dit samtykke til indsamling, brug og behandling.
 

Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter ”pågældende”). Vi skelner mellem personoplysninger til brug for en gratis profil og et Premium medlemskab.
 

Gratis profil

Ved den gratis registrering indsamler og behandler vi følgende personoplysninger:

Stamdata: Kaldenavn, e-mailadresse, adgangskode, køn, søgt køn, fødselsdato, kærestestatus

Personlige kendetegn: Karakteregenskaber, højde, øjen- og hårfarve, hårlængde, figur, etnisk tilhørsforhold, erhverv, uddannelse, drikke- og rygevaner, kropsudsmykning, seksuelle præferencer, erotik-type (ud fra brugervalgte billeder)

Søgeprofil og andre oplysninger: Land, region, by, postnummer, personlig hilsen, profilbilleder

Dine transaktionsoplysninger: Kunde-ID, beskeder, dato for første registrering, aktivitet på vores hjemmeside, adgangsmåde (mobil/computer), intern sporingskode, dato og tidspunkt for adgang, browsertype og -version, styresystem, IP-adresse, enheds-ID, mobilnetudbyder

 

Premium medlemskab

Ved et Premium medlemskab indsamler vi desuden:

Bopælsadresse, for- og efternavn, telefonnummer og betalingsoplysninger. Vi videregiver kreditkortoplysningerne via en sikker forbindelse til vores kontraktmæssige Payment Service Provider og gemmer dem kun i anonymiseret form.

 

Formål med databehandlingen

Vi anvender de ovennævnte personoplysninger til følgende formål:

- Levering af såvel de tjenester, du ønsker, samt den kundeservice, du ønsker,

- Gennemførelse og administration af forretningsforholdet mellem dig og os; fx for at kunne afvikle levering af tjenester, inddrive betalinger og fordringer, til regnskabsmæssige formål,

- Kontrol af kommunikation med kunden mellem kunderne og medarbejderne i kundeservice,

- Information om såvel komplementære produkter fra [Insparx:company-name], som fra [Insparx:company-name]-samarbejdspartnere samt til udsendelse af et nyhedsbrev,

- Gennemførelse af kundeundersøgelser, marketingkampagner, markedsanalyser,

- Overholdelse af lovgivningsmæssige krav (fx handels- og afgiftsmæssig opbevaringspligt),

- Opretholdelse og beskyttelse af sikkerheden for vores produkter og tjenester samt for vores hjemmesider gennem forebyggelse og afsløring af sikkerhedsrisici, svigagtig adfærd eller andre handlinger, der er kriminelle eller har til hensigt at forvolde skade, samt ved analyse af indholdet,

- Bilæggelse af uoverensstemmelser, håndhævelse af eksisterende aftaler, og håndhævelse, udøvelse og forsvar af rettigheder.

Behandling af personoplysninger er påkrævet for at nå de ovennævnte formål, herunder gennemførelse af det kontraktmæssige forretningsforhold med dig. Retsgrundlaget for behandling af oplysninger er - med mindre andet udtrykkeligt er angivet - artikel 6, stk. 1, litra b og f i forordningen om databeskyttelse eller dit udtrykkelige informerede samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i forordningen om databeskyttelse.

Hvis ovenstående data behandles med et andet end det oprindelige formål for øje, er vi forpligtet til at informere dig om dette forud for yderligere behandling samt om det nye formål. På denne måde har du mulighed for at gøre indsigelse imod behandling af dine data til det andet formål.

 

Videregivelse af data

Alle oplysninger, som du videregiver til os, vil blive behandlet fortroligt. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til en tredjepart.

Dine data vil i princippet ikke blive stillet til rådighed for tredjepart, medmindre du har givet din tilladelse hertil, eller at vi er juridisk berettiget og/eller forpligtet til at videregive sådanne oplysninger.

Vi kan, i det omfang det er retmæssigt tilladt og påkrævet for at overholde gældende lovgivning eller for at forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende, videregive personoplysninger til domstolene, skattemyndighederne, tilsynsmyndigheder. Vi tager alle forholdsregler for at sikre ordentlige og passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.


Vi videregiver dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten til de ovenfor beskrevne formål til følgende virksomheder eller kategorier af virksomheder:

- insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Tyskland. Vores serviceudbyder er ansvarlig for driften af ​​vores platform, software-udvikling, for kundeservice samt for markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve.

- Payment Service Provider, Acquirer/udførende banker hvis formål er betalingsafvikling: for eksempel https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.

- For manglende betaling til inkassovirksomheder for at beskytte vores forretningsmæssige interesser.

- Til samarbejdspartner/marketing & partner for e-mailudsendelse af nyhedsbrev.

- Data kan videregives til specialiserede tjenesteudbydere for at forhindre eller bekæmpe misbrug af kunder og/eller tredjepart.

- IT-udbyder til opbevaring af data inden for EU.

Levering til modtagere uden for EU sker kun, når fastsættelse af formålet kræver det og kun på grundlag af EU’s standardkontraktbestemmelser, eller hvis en virksomhed i USA er certificeret i henhold til EU/US Privacy shield (https://www.privacyshield.gov). Dette sikrer, at dine data også vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelse i USA (afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra EU-Kommissionen af 12.07.2016, Az. C(2016) 4176 endelig, ABl L 207/1 af 01.8.2016).
 

Opbevaringsperiode

Så vidt der ved indsamlingen (fx som en del af en samtykkeerklæring) ikke er angivet en udtrykkelig opbevaringsperiode, slettes personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med opbevaring, medmindre en retslig opbevaringspligt (fx handels- og afgiftsmæssig opbevaringspligt) står i vejen for en sådan sletning.
 

Datasikkerhed

Vi tager tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at beskytte dine data, som vi gemmer og behandler i vores virksomhed, mod manipulation, tab af fortrolighed, ødelæggelse og mod uautoriserede personers adgang. Sikkerhedsforholdsreglerne i vores virksomhed bliver løbende forbedret i takt med den teknologiske udvikling.
 

Rettigheder for berørte personer: Ret til indsigt, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af ​​dine personoplysninger, indsigelsesret og retten til dataportabilitet

Efter anmodning informerer vi dig på skrift om, i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvorvidt vi gemmer, og da hvilke personoplysninger vi gemmer i vores virksomhed. Er du oprettet som bruger, giver vi dig mulighed for selv at se dine data og om nødvendigt ændre og slette dem. Hvis der, trods indsatsen fra vores virksomhed for datasikkerhed og datanøjagtighed, skulle være blevet gemt urigtige oplysninger, og du som bruger ikke selv er i stand til at rette dine data, vil vi rette dem efter anmodning fra dig.

Du har også ret til at kræve en begrænsning af ​​vores virksomheds behandling af dine ​​personoplysninger. Derudover kan du kræve, at du modtager de oplysninger, du har stillet til rådighed for vores virksomhed, i et struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format. Du kan også gøre indsigelse mod databehandlingen af personoplysninger i vores virksomhed.

Du har endvidere ret til at kræve sletning af dine personoplysninger, forudsat at lovbestemte opbevaringsperioder ikke er til hinder for det. Vi sletter dine data, når vi ikke længere har brug for dem til det formål, som vi har indsamlet og behandlet dem til, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke er andet retsgrundlag for den videre behandling af dine data. Desuden vil vi slette disse data, hvis behandlingen af ​​ukendte årsager for os har været ulovlig, eller du har indgivet en indsigelse imod behandlingen, og der ingen overordnede legitime interesser er for behandlingen. En sletning af dine data sker også, når vi er juridisk forpligtet til det. Vores virksomhed har også gennemført tekniske foranstaltninger for at underrette alle modtagere af dine data om din anmodning om sletning eller rettelser. Dette gælder kun i tilfælde af, at vi har videregivet disse data, eller har offentliggjort dem. Alle links, kopier eller gengivelser af dine personoplysninger bliver slettet.

Forudsat at du har givet samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. En tilbagetrækning af samtykke ulovliggør ikke databehandlingen for fortiden.

Denne overførsel af data til vores virksomhed er frivillig. Disse data er imidlertid nødvendige for den videre kontraktindgåelse eller til at besvare dine spørgsmål. Hvis du ikke ønsker at oplyse dine data, kan kontrakten i givet fald ikke oprettes, eller dine spørgsmål ikke blive besvaret. Der kræves tilvejebringelse af data for at indgå kontrakten.

Kontaktoplysningerne for den tilsynsførende for databeskyttelse i vores virksomhed er:

databeskyttelse@lisa18.dk eller fremsendt pr. post

Interdate S.A.
Lisa18 Tilsynsførende for databeskyttelse
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Du har også gennem vores virksomhed ret til at klage over databehandlingen til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Den ansvarlige tilsynsmyndighed for databeskyttelse for vores virksomhed er:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Du har som berørt person mulighed for at henvende dig til den lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse i dit land: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet fra vores virksomhed, vil de data, du giver os, udelukkende anvendes til dette formål.

For at lave en effektiv registrering har vi brug for navn og gyldig e-mailadresse. Hertil registreres din bestilling af nyhedsbrevet. Dine data vil udelukkende blive brugt til at sende nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at gemme dine data og deres brug til at sende nyhedsbreve. I hvert nyhedsbrev vil du finde et passende link til det. Desuden kan du til enhver tid også afmelde nyhedsbrevet direkte pr. e-mail til [Insparx: privacy-mail] eller pr. post til følgende adresse:

Interdate S.A.
Lisa18 Kundepleje
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

 

Registrerede oplysninger

Når du går ind på vores virksomheds hjemmeside, overfører din internetbrowser af tekniske årsager automatisk følgende data (herefter "Registrerede oplysninger") til web-serveren i vores virksomhed, der registrerer vores virksomhed i logfiler:

- Dato og tidspunkt for adgang, URL for den henvisende hjemmeside, hentede filer, mængden af ​​data, der overføres, browsertype og -version, operativsystem, IP-adresse, domænenavnet på din internetudbyder

Det drejer sig her udelukkende om oplysninger, som ikke muliggør identifikation af den fysiske person. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at vise dig det hjemmesideindhold korrekt, som du har anmodet om, og er obligatoriske, når du bruger internet-tjenester. De registrerede oplysninger analyseres udelukkende til statistiske formål for at optimere vores virksomheds hjemmeside og den bagvedliggende teknologi og slettes efterfølgende.

De registrerede oplysninger gemmes adskilt fra andre data, der er indsamlet til brug for vores virksomhed.

 

Pseudonyme eller anonyme brugerprofiler

Lisa18 gennemfører analyser af kunders adfærd i forbindelse med brugen af Lisa18-tjenester og skaber til dette formål anonyme eller pseudonyme brugerprofiler. Analysen af ​​brugerprofilerne sker ikke m.h.p. personoplysninger, men er anonyme eller pseudonyme. Analysen bruges til at forbedre vores tjenester.

 

Sporingsbaserede analyser og Remarketing-værktøjer

For hele tiden at kunne forbedre og optimere vores tilbud bruger vi såkaldte sporingsteknologier.

Google Analytics

Lisa18 bruger også Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, en webanalyseservice fra Google Inc. (herefter "Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på kundens computer og muliggør en analyse af kundens brug af ​​hjemmesiden. De oplysninger om din brug af denne hjemmeside (herunder din IP-adresse), der genereres af cookien, sendes til en Google-server i USA og gemmes dér. Google vil bruge disse oplysninger til at analysere kundernes brug af ​​hjemmesiden, til at kompilere analyser af aktivitet på hjemmesiden for hjemmesidernes administratorer og til at tilbyde andre tjenester, der er knyttet til brug af hjemmesiden og internettet. Desuden kan Google også overføre disse oplysninger til tredjeparten, hvis det kræves ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler disse data på Googles vegne. Google vil under ingen omstændigheder knytte kundens IP-adresse sammen med andre af Googles data. Kunden har ret til at afvise brugen af ​​cookies ved at ændre de pågældende indstillinger i browseren; kunden vil dog blive gjort opmærksom på, at i så tilfælde vil ikke alle funktioner på denne hjemmeside kunne anvendes fuldt ud. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer kunden sig indforstået med, at de data, der er indsamlet via Google, bruges på den ovenfor beskrevne måde og til de formål, der er anført ovenfor. Få mere information om Google Analytics og databeskyttelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vores brugeranalyse benytter Universal Analytics. Dette gør det muligt for os at få oplysninger om brugen af vores tilbud på forskellige enheder ("Cross Device"). Vi bruger et pseudonym-bruger-ID ved hjælp af cookie-teknologi, som ikke indeholder personlige data og som ikke transmitterer data til Google. Dataindsamling og -lagring kan afmeldes til enhver tid gennem et Google browser plugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Dette fravalg skal udføres på alle systemer, du bruger, for eksempel i en anden browser eller på din mobilenhed. Flere oplysninger om Universal Analytics kan findes her: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?

Google AdSense:

Lisa18 bruger også Google Analytics, en tjeneste der integrerer annoncer fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter "Google"). Google AdSense anvender såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på kundens computer og muliggør en analyse af kundens brug af ​​hjemmesiden. Google AdSense bruger også såkaldte web beacons (usynlige billeder). Ved hjælp af disse web beacons kan man analysere oplysninger som fx trafikken på disse sider. De oplysninger, der genereres af cookies og web beacons om brugen af denne hjemmeside (herunder IP-adresse) og levering af annonceformater, overføres til en Google-server i USA og gemmes dér. Disse oplysninger kan videregives fra Google til Googles aftalepartner. Google vil dog ikke sammenholde kundernes indsamlede IP-adresser med andre data, der opbevares om kunden. Kunden har ret til at afvise brugen af ​​cookies ved at ændre de pågældende indstillinger i browseren; kunden vil dog blive gjort opmærksom på, at i så fald vil ikke alle funktioner på denne hjemmeside kunne anvendes fuldt ud. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer kunden sig indforstået med, at de data, der er indsamlet via Google, bruges på den ovenfor beskrevne måde og til de formål, der er anført ovenfor.

Google DoubleClick:

Lisa18 anvender også Google DoubleClick, en tjeneste fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter "Google"). Google DoubleClick anvender såkaldte "cookies" til at præsentere relevante annoncer for kunden. Derved får kundens browser tildelt et pseudonymt identifikationsnummer (ID) for at kontrollere, hvilke annoncer der blev vist i kundens browser, og hvilke annoncer der blev besøgt. Disse cookies indeholder ikke personoplysninger. Brugen af ​​DoubleClick-cookies gør det muligt for Google og dets partnerhjemmesider udelukkende at indrykke annoncer baseret på tidligere besøg på vores og andre hjemmesider på internettet.

De oplysninger, der genereres af cookies, overføres af Google til analyse på en server hos Google i USA og gemmes dér. Overførsel af data ved hjælp af Google til tredjepart sker kun i henhold til lovgivningen eller som led i behandlingen af ordredata. Google vil under ingen omstændigheder knytte kundens data sammen med andre data, som Google indsamler. Kunden har ret til at afvise brugen af ​​cookies ved at ændre de pågældende indstillinger i browseren; kunden vil dog blive gjort opmærksom på, at i så tilfælde vil ikke alle funktioner på denne hjemmeside kunne anvendes fuldt ud. Kunden kan desuden forhindre indsamlingen af ​​data, der er genereret af cookies og relateret til hans brug af hjemmesiden til Google og behandling af disse data af Google, idet han på nedenstående link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout under punktet DoubleClick deaktiveringsudvidelse kan downloade og installere det tilgængelige browser plug-in. Alternativt kan kunden deaktivere DoubleClick-cookien på Digital Advertising Alliance-siden under det følgende link https://adssettings.google.com/anonymous?hl=da. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer kunden sig indforstået med, at de data, der er indsamlet via Google, bruges på den ovenfor beskrevne måde og til de formål, der er anført ovenfor.

Ydermere anvender Lisa18 analyseprogrammer fra forskellige andre udbydere for herved at få erfaringer - på anonym eller pseudonym vis og inden for lovens rammer - med tilpasset udformning og forbedring af Lisa18-tjenester og til annonceringsformål og markedsundersøgelser.

Google AdWords (Remarketing)

Lisa18 benytter endvidere Remarketing-funktionen i AdWords. Google AdWords er et online annonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Med Remarketing-funktionen kan vi præsentere brugerne af vores hjemmeside for andre hjemmesider i Google Display-netværket (på selve Google, de såkaldte "Google annoncer" eller på andre hjemmesider) for annoncer baseret på deres interesser. Derfor bliver brugerens interaktion på vores side analyseret, for eksempel for at se, hvilke tilbud brugeren har været interesseret i, for at kunne vise brugerne, der har besøgt vores hjemmeside, målrettet annoncering på andre hjemmesider. Til dette formål gemmer Google et tal i browseren for brugere, der besøger bestemte Google-tjenester eller hjemmesider i Google Display-netværket. Gennem dette specificerede tal, der fungerer som "cookie", registreres disse brugeres besøg. Dette tal bruges til entydig identifikation af en webbrowser på en bestemt computer og ikke til at identificere en person. De oplysninger om brug af vores hjemmeside (herunder din IP-adresse), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA og gemmes dér. Vi gør opmærksom på, at på denne hjemmeside blev Google AdWords (Remarketing) udvidet med koden “gat._anonymizeIp()” for at garantere en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). På vores foranledning er din IP-adresse derfor kun registreret i forkortet form af Google, hvilket garanterer anonymitet og ikke tillader nogen konklusioner med hensyn til din identitet. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil din IP-adresse fra Google først blive afkortet i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en Google-server i USA og forkortet dér.

Du kan hindre lagringen af ​​cookies ved at vælge den relevante indstilling i din browser-software; men vi påpeger dog, at du i så fald eventuelt ikke kan udnytte samtlige funktioner på denne webside i deres fulde udstrækning. Derudover kan du deaktivere de interessebaserede annoncer i Google samt de interessebaserede Google-annoncer på nettet (inden for Google Display-netværket) i din browser, hvor du til enhver tid kan trykke på ”deaktivér” under punktet ”Deaktiveringsindstillinger” https://adssettings.google.com/anonymous?hl=da. Endvidere kan du også deaktivere interessebaserede annoncer under https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies ved Opt-Out. Dertil placeres en Opt-Out cookie på din computer.

adjust

Lisa18 anvender også analyseteknologien "adjust" fra adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin ("adjust"). adjust bruger til analysen brugerens IP- og MAC-adresser, der dog udelukkende anvendes anonymiseret. Det er ikke muligt at identificere en fysisk person på denne måde.

Crashlytics (Fabric)

Smartphone-apps fra Lisa18 anvender værktøjet Crashlytics, som er en del af platformen Fabric fra Twitter, til at registrere applikationsnedbrud. Crashlytics er en afdeling af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Der overføres ingen personoplysninger. Der vil udelukkende blive sendt realtidsrapporter med præcise oplysninger om nedbrud med kodesæt og oplysninger om enheden, som skal forenkle vedligeholdelse og dermed resultere i en forbedring af appens stabilitet. Du kan se Crashlytics’ erklæring om databeskyttelse her: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

Kenshoo

Lisa18 anvender webanalysetjenesten med budadministration fra Kenshoo (UK) Ltd., 51 Great Marlborough Street, 4th Floor, London W1F 7JT, UK. Med såvel tilpasset udformning som optimering af vores sider for øje registreres og aggregeres anonyme brugerdata og gemmes. Denne webanalysetjeneste bruger også cookies. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod indsamling, opbevaring og brug af dine (anonymt registrerede) besøgsdata. Brug venligst Kenshoo opt-out funktionen til det under https://kenshoo.com/privacy-policy/ ”Opting out from our Services”.

Facebook SDK

Vi bruger også udviklingsværktøjet SDK fra Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook SDK") med hensyn til appen. Facebook SDK gør det muligt at vurdere brugernes adfærd anonymt og måle aktive brugere og deres adfærd (fx indlæg, svar, afstemninger). Således har vi på ingen måde adgang til data fra Facebook eller brugeres Facebook-konti. Du kan finde flere oplysninger om Facebook SDK på https://developers.facebook.com/docs/ios og https://developers.facebook.com/docs/android.

Cloudflare

For at beskytte mod angreb, ondsindede bots og for at optimere vores hjemmesiders indlæsningstider bruger vi vores tjenester fra vores teknologipartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle data overført til eller fra denne hjemmeside (inklusive din IP-adresse) behandles via det verdensomspændende CDN („Content Delivery Network“) fra Cloudflare. Det nærmeste datacenter bruges som standardindstilling. Cloudflare styrer datacentre inden for EU. For datacentre uden for EU gælder “EU standardkontraktbestemmels”. For at genkende og forsvare mod angreb gemmer Cloudflare adgangsdata, hvilket normalt slettes inden for 4 timer, de seneste inden for 3 dage. For yderligere oplysninger om Cloudflare fortrolighedspolitik bedes du gå til: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Oplysninger om, hvad Cloudflare helt nøjagtigt lagrer, kan findes her: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du behandlingen af indsamlingsdata af Cloudflare som beskrevet ovenfor.

Cookies

For at bruge nogle af Lisa18-tjenesterne kræves det, at der indsættes såkaldte "cookies". Lisa18 gør derfor kunderne udtrykkeligt opmærksom på anvendelsen af cookies.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes enten i et afgrænset tidsrum i en computers hukommelse (såkaldte "midlertidige cookies") eller på computerens harddisk (såkaldte "permanente cookies"). Cookies indeholder fx oplysninger om brugerens hidtidige adgang til den relevante server, oplysninger om, hvilke tilbud der hidtil er blevet besøgt, eller hvilke betalingsordninger der blev aftalt i tidligere transaktioner. Det vigtigste formål med cookies er for det første at give kunden specielt tilpassede tilbud ved at gemme personlige indstillinger på hjemmesider, og for det andet at gøre brugen af tjenesten så bekvem som muligt, så kunden på denne måde kan besøge hjemmesider uden at skulle foretage alle indstillinger igen hver gang. Cookies anvendes derimod ikke til at køre programmer eller lægge virus på brugerens computer.

Lisa18 bruger midlertidige cookies, partner- og affiliate-cookies og permanente cookies.

Midlertidige cookies:

Lisa18 bruger såkaldte "midlertidige cookies". Disse gemmes ikke på harddisken på kundens computer og slettes, når der lukkes ned for browseren. Midlertidige cookies anvendes især til login-godkendelse under registreringsprocessen.

Partner- og affiliate-cookies:

Desuden anvender Lisa18 såkaldte "partner-cookies" eller "affiliate-cookies." Herved forstår man cookies, der anvendes, når en kunde via en samarbejdspartners annonceplads får adgang til Lisa18. Disse cookies bruges til at afregne med samarbejdspartnerne og indeholder ikke nogen personoplysninger om kunden. De slettes enten, når kunden registreres på Lisa18-hjemmesiden eller slettes automatisk efter udløbet af den pågældende cookies levetid.

Permanente cookies:

Lisa18 bruger såkaldte "permanente cookies" for at gemme de personlige indstillinger, som en kunde indtaster ved brug af Lisa18-tjenesterne. Dette sikrer på den ene side, at kunden ved et nyt besøg på Lisa18-hjemmesiderne kan finde sine personlige indstillinger igen; på den anden side tjener det til automatisk at kunne se, hvilken medlemsstatus kunden har, om han allerede har set bestemte oplysninger og annoncer, eller har deltaget i en undersøgelse. Formålet med at bruge ​​permanente cookies er at tilpasse og forbedre Lisa18-tjenester.

Partnersider:

Såfremt Lisa18-tjenesten er integreret på en samarbejdspartners hjemmeside, kan disse samarbejdspartnere også anvende cookies. Lisa18 har ingen kontrol over en sådan brug og er ikke ansvarlig for disse samarbejdspartneres praksis. For deres egen sikkerheds skyld anbefaler Lisa18 derfor sine kunder at læse om de respektive partnervirksomheders regler for databeskyttelse. Det samme gælder, hvis kunden gennem Lisa18-hjemmesiden eller appen besøger en samarbejdspartners hjemmeside.

De fleste internetbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Men kunden har ret til og mulighed for at sætte sin browser til at afvise cookies, eller til i det mindste først bede kunden om en bekræftelse. Men beslutter kunden sig for at afvise eller deaktivere cookies, kan det medføre, at omfanget af Lisa18-tjenester reduceres, og at ikke alle tilbud fungerer problemfrit.
 

Samtykkeerklæring

Ved at underskrive kontrakten accepterer jeg indsamling og behandling af mine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor af Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg, eller af tredjepart som handler på vegne af Interdate S.A..

Jeg er blevet oplyst om, at samtykket registreres af Interdate S.A..

Desuden jeg er blevet gjort opmærksom på, at der til de ovennævnte formål indsamles personoplysninger om min person, og at de behandles i overensstemmelse med generel forordningen om databeskyttelse.

Jeg har fået oplyst, at behandlingen af ​​mine data er frivillig, og at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke til behandling af mine personlige data med virkning for fremtiden uden negative konsekvenser for mig.

For at tilbagekalde et samtykke er det tilstrækkeligt med en e-mail til den e-mailadresse, der er angivet under Interdate S.A. i det land, hvis Lisa18-tjenester, brugeren benytter, og brugernavn (alternativt: det tildelte kontakt-ID):

databeskyttelse@lisa18.dk

Jeg fik oplyst, at jeg også kan tilbagekalde mit samtykke via fax på faxnr.: 00 45 69 80 21 64 eller ved at skrive til Interdate S.A., Lisa18 Kundeservice / tilbagekaldelse af samtykke eller rettelse af data, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.


 

Samtykke til behandling af oplysninger med henblik på annoncering

Jeg giver mit samtykke til, at Interdate S.A. sender mig oplysninger om nye og komplementære produkter, der er tilpasset min person. Dette omfatter også annoncer fra partnervirksomheder til Interdate S.A..

Jeg er blevet informeret om, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke til opbevaring af mine data og deres anvendelse til at sende mig annoncer, uden at det får konsekvenser for mig, gratis og med virkning for fremtiden. Det er tilstrækkeligt at sende en e-mail til [Insparx: privacy-mail], med angivelse af den e-mailadresse, der er registreret for Interdate S.A., det land, hvis Lisa18-tjeneste kunden benytter, og brugernavnet (alternativt: det Kontakt-ID han har fået tildelt).